Νέο Λογότυπο του Ίβυκου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση

Νέο Λογότυπο του Ίβυκου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση